Om InKa Duodji

InKa er en samisk husflid lokalisert i Karasjok. Hos oss finner du ulike tilbehør til kofter og metervarer til tekstil duodji. Vi tar imot spesialbestillinger og designer klær og kofter akkurat slik kunden ønsker. Kontakt oss dersom du ønsker noe ingen andre har eller hvis du ønsker noe mer tradisjonelt.

Inka bånd
Vi vever skallebånd, holbikanter og belter i ull og bomull. Disse kan brukes på samme måte som de tradisjonelle håndvende båndene. Alle våre bånd (InKa bånd) er produsert i Karasjok.

I 2007 hadde InKa Duodji sin første klesvisning, siden den gang har vi alltid vist noe nytt innen samisk klesbruk. Før fantes det få farger og lite matching. Nå skal både materialer og farger være nøye sammensatt i kofte, lue, belte og skallebånd.

InKa Duoji birra

Inka lea  duodjebuvda Kárášjogas. Dáppe mii fallat ieš guđet litnaduojiid. Mii vuovdit sihke gárvves gálvuid ja avdnasiid vuoi sahtat ieš goarostit. Mii sáhtit hápmet gávtti dahje biktasa nugo savat. Váldde oktavuođa jus hálidat juoga mii ii leat gavdmasis eará sajis dahje jus hálidat juoga mii lea eanet árbevirulaš.

Mii čuoldit vuoddagiid, holbiid ja buohkániid ullus ja bomulullus. Min báttit doibmet seamma lahkai go árbevirulaš giehtačuldon báttit. InKa báttit leat čuldon Kárášjogas.

2007 doalaimet mii min vuosttaš bivttasčajalmasa. Dan rájes lednet golgan duoppil dáppil ja čajehan alu juoga ođđa sámi lidna duojis. InKa lea nagodan buktit ivnniid gákte máilbmái. Ivnnit galget dál “mátchet” ja heivet farrolaga, sihke gávttis, gahpiris, buohkánis ja vuoddagiin.

Totalsum:
    Til kassen
    lagt til handlevogn